Guide: HTML i cachebeskrivningar

Att placera ut egna cacher är kul, men det gäller ju att presentera sina kreationer på ett snyggt sätt. I sina cachebeskrivningar kan man om man vill använda sig av vad som kallas för HTML kod. Med hjälp av denna kan man få fet stil, kursiv, skapa snygga länkar, lägga in bilder, och mycket mera! Det är det den här guiden hjälper dig med.

Innan vi börjar måste du se till att du när du skriver i detaljerna om din cache kryssar för rutan ”The descriptions below are in HTML”. Glömmer du detta kommer allt att se konstigt ut!

Hur fungerar HTML?

När du skriver text rakt upp och ner i en cachebeskrivning kommer texten automatiskt börja på en ny rad när du trycker ENTER och alla grundfunktioner sker automatiskt. Med HTML måste du däremot alltid säga till datorn hur texten ska se ut. Detta öppnar upp för fler möjligheter, men kräver också lite extra pilljobb.

Kort sagt omger du den text du vill ändra på med en specifik kommando. Varje kommando har en egen funktion, och du måste vanligen ange en start och en slutpunkt i form av <> och </>.

Vill du till exempel att ett stycke text ska stå i kursiv skriver du i början av stycket <i>, och då du vill att det ska ta slut lägger du till ett snedsträck, såhär: </i>. Ett exempel:

Skriver du ”Nej, jag <i>heter</i> Monika.” kommer det att bli till ”Nej, jag heter Monika.”

Här nedan hittar du en lista över olika kommandon och vad de gör.

Enkla kommandon

  • <b> Bold (fet stil)
  • <i> Italics (kursiv)
  • <u> Underlined (understreckad)
  • <center> Centrerad text

Kom ihåg att varje kommando måste avslutas genom att du lägger till ett snedsträck före bokstaven (eller ordet, som i ”center”), t.ex. </b> eller </center>.

Vill du starta ett nytt textstycke på en ny rad krävs det dock inget start och slut. Då skriver du helt enkelt bara <br> så kommer all efterföljande text att hoppa ner ett steg. Vill du ha ett vitt mellanrum mellan styckena skriver du <br> två gånger. Exempel:

”Hej, jag heter Monika.<br>Och jag heter Nik.<br><br>Vad heter du?” blir till följande:

”Hej, jag heter Monika.
Och jag heter Nik.

Vad heter du?”

Enkelt? Prova på det i praktiken så kommer du att se skillnaden.

Lägg in en bild

Vill du ha en bild med i din cachebeskrivning? Inga problem! Kopiera och klistra in följande kod där du vill ha bilden:

<img src=BILDENS ADRESS HÄR>

Bildens adress är den plats där bilden finns. Du måste alltså först ha bilden uppladdad på nätet. Ett exempel på en bilds adress:

https://geocachingkungsbacka.files.wordpress.com/2009/05/24_128x128.png

Resultatet av:

<img src=https://geocachingkungsbacka.files.wordpress.com/2009/07/dsc_4835.jpg>

…skulle alltså bli såhär:

DSC_4835

Skapa länkar

Att skapa länkar går bra genom att helt enkelt kopiera in adressen i textfältet. Men vill du göra det ordentligt kan du skapa så kallade textlänkar. Kopiera och klistra in följande kod, och ändra sedan det som står i färg:

<a href=http://www.geobloggen.com>

Klicka här för att komma till GeoBloggen.</a>

  • Röd är adressen till den sida du vill länka till. I detta fall GeoBloggens startsida.
  • Blå är den text du vill ska synas.

Ovanstående exempel skulle se ut såhär:

Klicka här för att komma till GeoBloggen.

Man kan även göra en bild klickbar genom att lägga till koden för bilder (se ovan) mellan <a href=DIN ADRESS> och </a> istället för text.

Färg och textstorlek

Man kan (bland annat) ändra färgen och textstorleken genom att använda kommandot <font>. Här är några exempel:

  • <font=+1>Gör texten större!</font>
  • <font=green>Gör texten grön!</font>

Blandade exempel

Dags att testa våra nya kunskaper! Här är två exempel som använder flera av ovanstående kommandon i olika kombinationer:

Fet, blå text fördelad på två stycken:

<font=blue><b>Denna text är fet och blå.<br><br>Den är dessutom delad i två stycken.</b></font>

Blir till:

Denna text är fet och blå.

Den är dessutom delad i två stycken.

Centrerad bild som leder till GeoBloggens sida om Projekt Geocaching när man klickar på den:

<center><a href=http://geobloggen.com/project-geocaching>
<img src=https://geocachingkungsbacka.files.wordpress.com/2009/07/projekt-geocaching-small1.png></a></center>

Blir till:

Projekt Geocaching Small

Källa: GPSCachers.com

Annons