Projekt Miljöcaching

I Projekt Miljöcaching är varje cache ett steg mot utökad miljömedvetenhet. Logga en ”Miljöcache” och få ett ”CITO-kit” bestående av en plastpåse. På vägen tillbaka från cachen plockar du skräp som du lägger i påsen. Lämna naturen lite finare än vad den var när du kom.

Logga för miljön

Miljöcacher kallas de officiella cacher som är utplacerade inom projektet. Vad dessa cacher har gemensamt, och som skiljer dem från vanliga cacher, är följande:

  • De är utplacerade på platser där städning behövs.
  • De innehåller påsar och ett informationsblad om Projekt Miljöcaching, som uppmuntrar till skräpplockning på vägen tillbaka från cachen.

Du hittar en lista över Miljöcacher i landet längre ner på sidan.

Placera ut egna Miljöcacher

Bidra till en bättre miljö i ditt område. Placera ut en cache på en plats där städning i naturen eller staden kan behövas. När du placerar ut din cache, tänk på följande:

  • Det ska finnas ett behov av städning i området.
  • Cachebeskrivningen bör förklara projektet och uppmuntra till skräpplockning runt cachen.
  • Behållaren bör vara relativt stor då det ska ligga en rulle plastpåsar i den.

Ju fler Miljöcacher det finns, desto finare blir naturen.

CITO-kit

Istället för en rulle med plastpåsar i cachen, fyll burken med så kallade CITO-kit. Ett CITO-kit är vanligen en microburk/filmburk med en plastpåse i och en infolapp klistrad på sidan. En sådan burk fungerar även utmärkt som SWAG i vanliga cacher. Ett roligt sätt att uppmuntra och skapa miljömedvetenhet.

Ytterligare läsning

Vill du läsa mer om geocaching och miljön kan du göra det på sidan Miljömedvetna. Här finns information om CITO (Cache In Trash Out) och tips på saker att tänka på när du cachar.

Officiella Miljöcacher

Tills vidare är Projekt Miljöcaching en idé. Några officiella cacher finns ännu inte utplacerade, men i framtiden kommer det här att dyka upp en lista på Miljöcacher och var i landet de finns. Hjälp projektet att ta fart genom att placera ut en egen Miljöcache.

Annons