Tänk på miljön

På den här sidan hittar du förslag och riktlinjer som alla geocachare bör ha i åtanke för att inte omgivningen ska ta skada av vår hobby. Man kommer långt med sunt förnuft, men det går alltid att anstränga sig lite extra för miljön.

Respektera omgivningen

När du geocachar, tänk på följande:

 • Skada inte den natur du vistas i. När du letar, ta det försiktigt.
 • När du placerar ut en geocache, försök undvika ställen som kan leda till att de som letar efter cachen skadar omgivningen. Om nödvändigt, beskriv en ”säker” rutt i cachebeskrivningen.
 • Beträd inte och placera inte ut cacher som riskerar att leda till att andra beträder privat tomtmark.
 • Undvik fågelskyddsområden.
 • Kom ihåg att det är förbjudet att gräva ner cacher – riv inte upp mark och växter.
 • Det finns djur som bor i skogen. Stör dem inte i onödan!
 • Andra människor vistas i naturen. Lämna den som den var då du kom, så andra får chansen att njuta av samma sak som du själv fick.

Praktiska tips

Här är några saker du, rent praktiskt, kan göra när du geocachar:

 • Kör inte på tomgång, även om cachen ligger vid vägkanten.
 • Har någon annan redan varit FTF? Då finns ingen anledning att fräsa iväg med bilen. Om möjligt, överväg att cykla, gå eller åk kollektivt istället.
 • Planera cacherundan längs cykel- och gångbara slingor. Parkera bilen och gå mellan cacherna.
 • Spana in rutten på förhand, så slipper du köra omvägar i onödan.
 • Ta med en plastpåse och plocka skräp längs vägen – utöva CITO!

Läs mer om CITO. Eller delta i GeoBloggens Projekt Miljöcaching för att sprida medvetandet om miljön.

Annons