Cachetyper

Det finns flera olika typer och versioner av geocacher. Här är en lista:

Vanliga cachetyper

traditional_72

Traditional – Den vanligaste cache typen. Här finns inga krångligheter eller uppgifter som ska lösas, utan koordinaterna som läggs ut visar direkt cachens position.

multi_72

Multi – En geocache som har ett eller flera “steg” som måste avklaras för att den slutgiltiga behållaren (cachen) ska hittas. Ofta innehåller steg ett en ledtråd till följande steg, osv.

unknown_72

Mystery – En geocache som innehåller ett moment där en uppgift måste lösas (t.ex. en gåta) för att koordinaterna till den slutgiltiga behållaren ska fås fram. Här är möjligheterna till kreative och kluriga cacher oändliga!

Mindre vanliga cachetyper

earthcache_80

Earthcache – En cache relaterad till jordens utveckling. Earthcacher kan hittas på viktiga geologiska platser och lär ut hur jorden och marken kommit till.

letter_72

Letterbox – Letterboxing är en hobby i sig, där man letar efter skatter med hjälp av ledtrådar istället för GPS-koordinater. I vissa fall överlappar Letterboxcacher dock varandra, och de kan då göras tillgängliga även på geocaching.com. Då fungerar de oftast som helt vanliga ”traditionals”.

wherigo_72

Whereigo – Whereigo är ett system där man kan skapa interaktiva GPS-berättelser. Kommer man till en specifik position, eller ett visst antal meter från en tidigare position, utlöses en förutbestämd händelse i GPS:en, som för historien vidare. Whereigo-cacher kan t.ex. användas i syfte att guida folk till intressanta platser i en stad, i en bestämd bana, och ge historiska upplysningar på platserna man passerar.

Events

event_72

Event – Ett event är ett tillfälle då geocachare träffas under gemensamma förhållanden. Det kan vara frågan om allt från mindre event med endast ett tiotal deltagare till stora träffar med många hundra personer.

mega_72

Megaevent – Ett megeevent fungerar som ett vanligt event, men för att bli ett megaevent måste eventet ha minst 500 deltagare. Megaevent är ofta välplanerade och innehåller föreläsningar, tävlingar, m.m. I Sverige har något megavenet ännu aldrig gått av stapeln, men det årligen återkommande eventet Fumble After Dark är på god väg.

cito_72

CITO-event – Under ett CITO-event samlas geocachare för att städa på en specifik plats. Dessa event fungerar som vanliga event, men fokus ligger alltså på att plocka skräp i naturen. CITO står för Cache In Trash Out.

Arkiverade cachetyper

Dessa typer av cacher går inte längre att skapa på geocaching.com, men enstaka versioner av dem finns ändå kvar och du kan komma att stöta på dem förr eller senare. Besök www.waymarking.com för andra typer av GPS-lekar.

webcam_72

Webbcam Cache – Runt om i världen finns webbkameror utplacerade, oftast i större städer. En del av dessa har unyttjats i geocachingsyfte. Målet är att vinka till kameran och spara den bild som kan ses via kameran på nätet. För att logga cachen måste bilden laddas upp i samband med loggningen.

virtual_72

Virtual – Virtuella cacher är cacher i form av platser, inte fysiska behållare. Denna form av cacher kräver att man utför någon uppgift, t.ex. tar en bild eller besvarar någon fråga vars svar finns på platsen.

Annons