Frågor och Svar

Det kan ofta vara svårt att definiera geocaching åt någon som inte redan är fullt invigd i vad det är. Den här sidan besvarar vanliga frågor om geocaching, i förhoppning om att ge nybörjare en klarare bild över vad det egentligen är frågan om.

Vad är geocaching?

Geocaching, som uttalas ”geo-cashing”,  är en sport, lek eller helt enkelt en hobby där vem som helst ger sig ut i stad och natur för att leta efter så kallade ”geocacher”, eller bara ”cacher”. Enkla förklaringar lyder ofta ”skattjakt med GPS” eller ”man letar efter plastburkar i skogen”. Det kan låta underligt, men det är faktiskt grundidén.

Det hela har sitt ursprung i USA år 2000 då den första geocachen placerades ut och koordinaterna lades ut på nätet så att andra skulle kunna hitta den. Konceptet har sedan utvecklats explosionsartat och nu finns många hundra tusen cacher världen över.

Vem sysslar med geocaching?

Geocaching är en sport för alla. En majoritet av deltagarna är intresserade av naturen och/eller teknik, andra vill helt enkelt bara komma ut och röra på sig. Åldersgrupperna sträcker sig från studenter och yngre par till barnfamiljer och pensionärer, så att definiera den ”typiska geocacharen” är närmast omöjligt.

Det är vanligt att tro att geocaching är något enbart för tonåringar, men förvånansvärt nog är det vanligare att se äldre människor syssla med detta; är det tonåringar inblandade beror det ofta på att en eller båda föräldrarna är intresserade.

Hur kommer man igång?

Att veta var man ska börja är inte alltid så lätt. Då oddsen är väldigt goda att du har åtminstone en geocache i din närhet, oberoende av vart i västvärlden du bor, kan det vara en bra idé att söka reda på denna. För att göra detta, följ dessa instruktioner:

  1. Gå till hemsidan www.geocaching.com och registrera ett gratis medlemskap.
  2. Logga in och klicka på ”Hide & Seek a Cache” i menyraden till vänster.
  3. Klicka på ”Search with Google Maps” mitt på sidan.

Kartan som nu dyker upp visar en ikon på varje plats där det finns en geocache. Sök på din stad och adress, eller varför inte adressen till din arbetsplats, och du kommer att se alla geocacher som finns i närheten.

Klickar du på en ikon dyker ett informationsfält upp. Klickar du sedan på cachens ”titel” kommer du till cache-sidan för den cachen. Här kan du läsa en beskrivning av cachen, se koordinaterna till den, se vad folk som tidigare hittad cachen har skrivit, få ledtrådar till cachens position, osv.

Det finns olika typer av cacher, men det rekommenderas att du börjar med en så kallad ”traditional”. Du kan se vad de olika cachetyperna och ikonerna på kartan betyder här.

Måste man ha en GPS?

För att kunna geocacha fullt ut krävs en GPS, ja. Som nybörjare är det dock många som startar utan. Kanske känner man någon med en GPS som man kan låna, eller också kanske man försöker sig på en lättare cache helt utan GPS. I det sistnämnda fallet krävs det att man på förhand läser beskrivningen av cachen noga, kollar eventuella ledtrådar, ser vad andra har skrivit om cachen, osv. Ofta kan det vara lätt att räkna ut vart cachen ligger, i andra fall kanske det inte alls är lika uppenbart.

Att använda en bil-GPS är för övrigt inte att rekommendera. Dessa är tänkta till användning på vägar och saknar ofta de funktioner som gör dem användbara ute i naturen.

Blir det inte väldigt lätt om man använder GPS?

Nej, oftast inte. Man kan tro att när man har de exakta koordinaterna är det inte så svårt att hitta lådan. Koordinaterna är dock inte 100% exakta, och ofta hamnar man 5-10 meter från själva gömstället. Dessutom är de bästa och roligaste cacherna gömda på intressanta sätt, så att det krävs lite letande och tänkande för att hitta dem.

Hur fungerar egentligen GPS-teknologin?

GPS, Global Positioning System, utnyttjar satelliter för att bestämma en exakt position på jorden. Med hjälp av en GPS-mottagare, dvs. den man själv har i handen, kan man alltså få fram longitud, latitud samt altitud på den position man just nu befinner sig.

Läs mer om GPS på Wikipedia.

Detta är dock inte information man behöver kunna för att geocacha.

Vad finns i en cache?

En cache innehåller som standard en penna och en loggbok. Men det kan också finnas andra saker, t.ex. små plastfigurer, utländska mynt eller andra ”billiga” bytessaker. En generell regel är att om man tar något ur cachen måste man lägga något av samma värde tillbaka. Att hitta värdesaker är dock ytterst sällsynt, och ofta är det som sagt frågan om billigare plastsaker.

Viktigt att nämna är också att det aldrig får läggas mat, giftiga substanser eller vassa eller på annat sätt farliga föremål i cacher.

Vad gör jag när jag hittat en cache?

När man hittar en cache skriver man namn och datum i loggboken. Finns där andra saker i cachen får man även gärna byta och ta med något hem.

Det är även viktigt att man lägger tillbaka cachen där man hittade den.

När man hittat en cache ska man också logga sitt fynd på hemsidan (geocaching.com). På cache-sidan klickar man ”Log your visit” överst i högra hörnet. Här väljer man sedan ”Found” (eller ”Did not find”, om det nu blev så att man aldrig hittade cachen trots att man letade), och skriver ett kort meddelande.

Vem är det som lägger ut alla cacherna?

Cacherna läggs ut av privatpersoner som själva geocachar. Det vill säga att även du kan lägga ut en cache. Det rekommenderas dock att man hittat minst 10 geocacher – gärna ännu fler – innan man själv ger sig på att lägga ut egna, för att säkra att man vet vad man gör.

Var hittar jag mer information?

Mer information om geocaching hittar du på den officiella sidan (www.geocaching.com) eller den officiella svenska community-sidan (www.geocaching.se). Det finns även hjälpmedel här på denna hemsida, till exempel ordlistan där du hittar förklaringar på olika termer.

Lycka till 😀

Annons