GC i skolan, del 1 – Prova på geocaching

Vill du prova på geocaching tillsammans med dina elever? Den här artikeln hjälper dig att anordna en geocachingdag där geocaching introduceras till eleverna och de själva får prova på att logga redan existerande cacher. Räkna med ungefär tre timmar bestående av en presentation och caching i verkligheten.

Förberedelser:

  • Skaffa GPS:er eller be de elever som har tillgång till det att ta med sig sina egna mobiler med GPS-funktion. Ge dem även i läxa att på förhand läsa igenom manualen och göra sig bekanta med hur man lägger in koordinater, då alla modeller är olika.
  • Välj ut 5-10 cacher i skolans närområde och skriv ut ett kompendium där cacherna är listade. Mer om vad kompendiet bör innehålla längre ner.
  • Förbered en presentation – gärna Powerpoint – som förklarar geocaching.

Introduktion

Oddsen är att endast ett fåtal – om några alls – av dina elever har hört om geocaching förut, än mindre provat själva. Börja därför från grunden. Med projektor och eventuellt Powerpoint, presentera grunderna i geocaching. Projektorn är även bra för att visa hemsidan och kartan, så du direkt kan söka på er ort och se hur många cacher som dyker upp. Låt eleverna önska platser i världen ni kan söka på. De kommer att bli förvånade!

Alternativt kan du skriva ut en bild på kartan över er ort, om du inte har tillgång till projektor. Anledningen är att jag tycker att det är viktigt att visa eleverna hur pass många gömmor det finns i deras närområde. Denna verklighetskoppling är en riktigt bra metod att fånga vilken mugglares intresse som helst med!

I din introduktionspresentation, ta även med kort info om hemsidan, att vem som helst kan placera ut cacher, vad GPS är (utan att bli för teknisk), vad man gör när man hittat en cache (logga i burken och på nätet), samt innehållet i en cache (loggbok, bytessaker, att det vanligvis inte finns något värdefullt – regeln om att ta något och lämna något av lika värde).

Du kan även ta med exempel på olika burkar, från nano till regular, och – så klart – GPS:er. Du bör även gå igenom hur GPS:erna som eleverna ska använda fungerar. Låt eleverna pilla och prova själva i någon kvart.

Prova-på rundan

En promenad där eleverna får prova på caching på riktigt är given. Du kan prata hur länge som helst om GC i klassrummet, men eleverna kommer aldrig riktigt att förstå förrän de får göra själva ute i verkligheten.

Här kan jag dra en parallell till min första geocachingföreläsning: även om jag pratade en del bestod största delen av våra tre timmar av att eleverna i grupper, tillsammans med mig och sin lärare, var ute i staden och letade burkar som jag på förhand valt ut. Promenaden varade i två timmar och tiden bara flög iväg.

Se i förväg till att ha tillgång till ett antal GPS:er eller smartphones med geocachingappen installerad (kostar 75 kr.). Ett annat alternativ är att be eleverna ta med sina egna mobiler med GPS-funktioner på. Det räcker att de kan skriva in koordinaterna, de behöver inte ha appen installerad.

Välj ut fem-tio cacher i närområdet beroende på hur många det finns och hur långt ifrån varandra de ligger. Själva rundan tar alltid längre tid än vad man tror. Satsa på enklare traditionals med en till två stjärnor. Skriv ut all den viktigaste informationen om cacherna – jag brukar kopiera in burkstorlek, svårighetsgrad, det viktigaste från beskrivningen, hinten (färdigomvandlad till riktiga ord) och några av de senaste loggarna i ett Word-dokument för att slippa få med all onödig info från sajten när jag skriver ut.

Dela in eleverna i grupper om 3-5 pers och se till att de har minst en GPS per grupp, gärna fler. Dela ut och gå igenom materialet om burkarna. Vad betyder terräng- och svårighetsgradsbetygen? Vilka är de olika storleksdefinitionerna? Vad betyder hinten? Hur kan tidigare loggar hjälpa dem? Men avslöja inte för mycket om respektive gömma – låt dem klura lite själva i fältet.

Den första cachen ni hittar – antagligen den närmast skolan – bör ni hitta tillsammans som ett exempel. Därefter får grupperna själva bege sig ut. Och jag rekommenderar inte någon särskilt ordningsföljd, utan låt dem planera sin rutt själva. På så vis får de även spridning på sig och löper mindre risk för köbildning vid burkarna. Du kan till och med bestämma vilken grupp som ska börja med vilken cache för att få spridning direkt.

Föreläsningar

Ovanstående är den ungefärliga modellen jag personligen går efter när jag på frilansbasis håller föreläsningar om geocaching. Jag har föreläst både i skolor och för Region Halland, där deltagarna har fått lära sig om geocaching, hur det passar in i just deras område och sedan fått gå ut på egen hand och prova på.

Har du frågor? Hör av dig. Du får även mer än gärna höra av dig om du vill att jag kommer och föreläser, men mina möjligheter att göra det är tyvärr begränsade.

Del 2 – Arrangera ett större projekt

Vill du göra geocaching till en mer permanent del av din undervisning? Något mer än bara en enstaka prova-på dag? Läs del 2 i denna artikelserie, som handlar om just det: större projektarbeten i skolan. Artikeln kommer ut inom kort!

Annons