GC i skolan del 2 – Arrangera ett längre projekt

Vill du göra geocaching till ett återkommande inslag i klassrummet? Starta ett större projekt som ni åtekommer till en eller ett par gånger i veckan, eller kanske en projektvecka med en geocachinglektion varje dag? Ett projekt där ni bland annat kombinerar geocaching med undervisningen, går på geocachingturer och följer era egna travel bugs?

Den här artikeln är tänkt som inspiration och idéspruta. Varje punkt härunder är ett förslag på något konkret ni kan göra. Pussla gärna ihop de bitar du tycker är intressanta och passar dig och din klass, och bygg upp projektet därefter.

Förbered er inför aktiviteterna

1. Träffar och lektioner – Hur ofta ska ni ha schemalagda lektioner för projektet? Under ”Engångsaktiviteter” nedan hittar du i sin tur förslag på vad ni kan göra under dessa lektioner. En del saker, till exempel turer ute i naturen, kan dock kräva specialplanering då de lätt tar längre tid än en vanlig lektion i klassrummet.

2. En hemsida – Läraren Marie Andersson från Gotland startade ett ambitiöst geocachingprojekt för sina elever. Basen är en hemsida där all information om vad de gör i samband med projektet finns. Hon bloggar om elevernas reaktioner och vad de gör, har listat de grupper som eleverna arbetar i, ger dem olika uppdrag som de kan läsa på nätet, och så vidare. Ett jättebra sätt för eleverna att fortsätta hemma, och för föräldrarna att se vad deras barn sysslar med.

3. Dela in i grupper – Dela in eleverna i grupper och låt dem arbeta i dessa under projektets gång. När ni är ute och letar burkar är det bra att inte alltid göra det i helklass, och under eventuella diskussioner i klassen kan det vara bra att börja i smågrupper. Faktum är att i stort sett alla aktiviteter relaterade till ert projekt antagligen fungerar bäst i mindre grupper, med summeringar i helklass.

4. Inloggning – Om du planerar att eleverna själva ska hitta och logga cacher kan det vara en bra idé att ta er tiden att skapa inloggningar på geocaching.com under lektionstid. Antingen ett klassloggin som du kort visar eleverna hur det fungerar, eller grupploggin om eleverna arbetar i grupper. Eller varför inte individuella inloggningar? Det kan ju hända att eleverna vill fortsätta cacha på egen hand.

5. GPS:er – Hur ska det fungera med GPS-enheter? Uppmuntra gärna eleverna att använda eventuella egna enheter, till exempel mobiler med GPS-funktion. Men tyvärr lär ju inta alla ha det. Om ni arbetar i grupper bör skolan se till att varje grupp har en GPS. Jag vet att Smedingeskolan i Kungsbacka samt Region Halland har GPS:er som eventuellt går att låna/hyra.

I nödfall fungerar det såklart men en GPS som hela klassen delar på.

Engångsaktiviteter

1. Prova-på tur – Ganska tidigt i projektet borde eleverna få prova på geocaching i verkligheten. Bege er ut i skolans närområde och ta en rad cacher gemensamt. Eller ta enbart den första cachen tillsammans och låt sedan eleverna i grupper leta reda på fler på egen hand. Jag rekommenderar att du väljer ut enkla cacher till att börja med. Läs GC i skolan, del 1 – Prova på geocaching för en mer ingående genomgång av hur prova-på turen kan se ut.

2. Klassutflykter – Anordna gradvis mer avancerade turer och utflykter till allt mer avlägsna och spännande platser. Välj ut svårare cacher åt eleverna.

3. Lär er hemsidan – Gå igenom hemsidan (www.geocaching.com) och låt eleverna leka med den. Hur loggar man cacher, söker på kartan, och så vidare? Det kan vara bra att kunna, särskilt om eleverna förväntas logga på egen hand senare.

4. Skapa gruppnamn – Vare sig ni har en klassinloggning eller varje grupp har en egen användare, ta er tid att komma på ett bra namn och registrera det. Låt eleverna diskutera och komma med förslag.

5. Placera ut en klassburk – Denna aktivitet rekommenderas att ni gör tidigt. Välj ut en plats nära skolan och låt eleverna följa med och placera ut en ny gömma. Senare kan ni följa eventuella logga på nätet löpande under projektets gång. Extra roligt är det om eleverna kan se gömman från skolgården eller ert klassrum. Tänk att möta en annan geocachare på riktigt!

6. Säkerhet & allemansrätten – Vad bör man tänka på när man vistas ute i naturen? vad säger allemansrätten? Passa på att lära eleverna om djur, natur och att respektera naturen.

7. Cacheorientering – Anordna en orienteringstävling med GPS under en idrottslektion. Välj antingen ut ett antal cacher i ett skogsområde och förprogramera in dem i GPS:erna, eller markera egenvalda punkter som eleverna måste besöka med hjälp av GPS.

8. Lös pusselcacher i klassrummet – Det finns gott om mysterycacher (blå frågetecken på kartan) som kräver att ett problem blir löst hemifrån. Beroende på om det finns några sådana i ert område eller inte och hur svåra de är i förhållande till elevernas ålder kan ni ta en lektion där ni sitter och löser dem i klassrummet. Roligast är såklart om ni vid ett senare tillfälle även tar er tiden att leta upp dem.

9. Egenplacerade cacher med uppgifter – För att ta in lite mer av undervisningen i cachandet, placera ut egna cacher som inte finns listade på geocaching.com. Eller markera helt enkelt ut punkter utan att lägga ut några burkar. I varje burk lägger du en uppgift, eller så skickar du med utskrivna uppgifter till de markerade punkterna. På varje plats ska eleverna göra någonting. Det kan vara att till exempel besvara en fråga om platsen, mäta ett visst område, plocka en viss sorts växt, eller vad som helst egentligen.

Aktiviteter över längre tid

Dessa förslag kan ni ha löpande under hela projektperioden:

1. Travel bugs – Skaffa en travel bug som är gemensam för hela klassen, eller en till varje grupp. Låt eleverna döpa den/dem och välja vad som ska fästas i den. Placera ut den under en av era turer. Sedan kan ni göra det till en vana att följa resan, och se hur långt den har kommit vid projektets slut.

Egentligen vill jag rekommendera att ni skickar iväg flera stycken, oavsett om varje grupp har en egen eller inte. Skickar ni bara en riskerar den att försvinna, skickar ni flera är oddsen att åtminstone en reser långt och länge.

2. Logg-tävling – Kortfattat: vem hittar flest cacher under projektperioden? Uppmuntra eleverna att hitta cacher på egen hand, även efter skoltid. Antingen i grupp eller individuellt.

3. Frivilliga turer efter skoltid – Varför inte dra igång en aktivitetsgrupp där ni – lärare och elever, eller enbart eleverna – beger er ut efter skoltid på frivillig basis, för att helt enkelt bara geocacha?

4. Följ klassburken – Har ni placerat ut en egen burk? Följ den regelbundet och visa eleverna varje gång det dykt upp en ny logg. Vad skriver folk om deras burk? Hur många har hittat den?

5. Diskussioner – Ta för vana att diskutera era upplevelser efter varje aktivitet eller om projektet som helhet ett par gånger under projektperioden. Vad tycker eleverna?

Elevpresentationer & efterarbete

Under projektets gång kan eleverna få i uppgift att skriva en uppsats eller hålla ett föredrag relaterat till projektet. Här följer några idéer på vad detta kan handla om:

1. Gruppresentation – Låt eleverna muntligt presentera sitt lag, det namn de valt, varför de valt det, och så vidare.

2. Elevernas upplevelser – Eleverna får skriva om hur de upplever projektet. Vad tycker de är kul? Vad är bra respektive dåligt? Vad vill de prova mer av? Om ni har en blogg/hemsida, presentera gärna några av tankarna och kommentarerna där så föräldrar kan läsa.

3. En plats deras TB har besökt – Be eleverna välja ut en av de orter eller platser deras eventuella travel bugs, om ni har några utplacerade, har besökt. Låt dem berätta om platsen framför klassen.

4. Summering – När projektet närmar sig sitt slut, summera hela perioden. Upplevelser och tankar. Vad har eleverna lärt sig? Vilka kommer att fortsätta geocacha? Vem vann eventuella tävlingar? Vems TB kom längst? En lektion går lätt åt till att summera allt detta.

Slutord

Jag hoppas att du som lärare – eller kanske elev eller förälder – har fått nytta och inspiration av denna artikel. Om du har frågor eller åsikter, eller har startat ett eget projekt, vill jag mer än gärna höra från dig! Jag hjälper dig gärna med ditt projekt och skriver om det här på Geobloggen.

Annons