Kommersiell caching

I takt med att geocaching växer som hobby utökas även de kommersiella aspekterna. Företag anordnar tävlingar och gruppevenemang, kommuner vill locka ut sina invånare i naturen och få turisterna att strömma till. Geocaching är ett perfekt verktyg för detta.

På den här sidan kan du läsa mer om sådana projekt och hitta exempel på dem. Välj en avdelning härunder:

  • Kommuner – En lista över kommuner med geocachingprojekt. Här är syftet ofta att locka turister till kommunen eller att få ut invånarna i naturen.
  • Företag & upplevelser – Företag som erbjuder geocaching och säljer ”upplevelsepaket”.
  • Turismcaching – arrangörernas kommentarer – Här yttrar sig arrangörerna – kommuner och företag – om sina geocachingprojekt. Hur har de gått till väga? Vilken respons har de fått?
  • Projekthjälp – Kommuner och företag som vill starta geocaching-relaterade projekt kan få hjälp och kontaktinformation här.
  • Definitionen av ”geocaching” ur ett kommersiellt perspektiv – En artikel om vad ”geocaching” egentligen betyder, och hur den kommersiella verksamheten omvandlat och breddat begreppet.
Annons