Turismcaching – arrangörernas kommentarer

Geocaching är på frammarsch som kommersiell produkt. Det finns ett flertal exempel på hur kommuner och företag använt fenomenet för att locka turister, få ut lokalbefolkningen i kommunen eller generera kunder. Men hur har dessa projekt arrangerats, finansierats och lagts upp? Vem attraheras av aktiviteten? Och vilket resultat har uppnåtts?

Den här artikeln gör en djupdykning i fenomenet geocaching på ett kommersiellt plan. Ett flertal aktörer inom turismen har fått säga sitt. Förhoppningsvis ger deras svar dig en bild av hur det hela fungerar i praktiken.

Varför geocaching?

När geocaching kommer på tal är första frågan: varför ska företaget eller kommunen satsa på geocaching?

”Geocaching är ett sätt att attrahera nya målgrupper och få ut dessa på Skåneleden och Region Skånes strövområden. Kombinationen fysisk rörelse och naturvistelse är positivt ur ett hälsoperspektiv,” säger Kenneth Joelsson, samordnare för Skåneleden.

Målet med många satsningar på geocaching – i synnerhet kommunala sådana – är att få ut människor i naturen. Hälsa och motion är en aspekt, naturupplevelser en annan. Det handlar om att erbjuda en attraktiv och allmännyttig aktivitet som aktiverar.

”Det är ett utmärkt exempel på att ny teknik inte alltid behöver innebära att användarna sitter ‘fast’ framför sina datorer,” säger Kenneth Joelsson.

Även Tjolöholms slott i Kungsbacka kommun använder geocaching för att locka ut folk.

”2009 placerades 13 stycken geocacher ut kring Tjolöholms slott. De flesta finns i de naturnära områdena kring slottet och de är därför relativt lättillgängliga. För oss är det viktigt att skapa olika former för besökare att hitta ut i slottets naturområden. Geocaching är ett nytt sätt att upptäcka godset. Att det dessutom blir lite av ett äventyr, en skattjakt, tror jag intresserar helt nya målgrupper,” säger Maria Sidén, vd på slottet.

Det talas mycket om att locka nya människor. Se rubriken”Vilken är målgruppen?” för mer om målgrupper.

Var brukar burkarna placeras?

Natursköna områden, historiska platser, sevärdheter och områden intressanta för turister är vanligast. Hos företag som vill tjäna pengar och säljer paket kan det vara en mer äventyrlig vinkel på placeringarna.

I många fall har man tagit hjälp av erfarna geocachare när burkarna placerats ut. En geocache bör vara tillräckligt dold för att inte vem som helst ska råka hitta den, men samtidigt inte för svårt gömd. Man ska kunna hitta den om man vet vad man letar efter. En cache får till exempel aldrig vara nedgrävd, enligt regler från geocaching.com (detta gäller så klart inte om burkarna inte är registrerade på den hemsidan, se rubriken ”Geocaching.com, egen hemsida eller både och?”).

Vilken är målgruppen?

De flesta arrangörer talar om en yngre publik och att locka nya målgrupper. Men är geocaching då rätt väg att gå? Ser man till vem som generellt redan sysslar med geocaching ligger yngre par, barnfamiljer och pensionärspar bra till. Tonåringar är en väldigt underrepresenterad grupp, trots den ganska vanliga föreställningen att det är just ungdomar som lockas av geocaching. Är det barn inblandade är det oftast för att en eller båda föräldrarna geocachar.

Någon specifik målgrupp är därför svår att peka ut – gruppen är relativt bred. Men ett intresse för naturen är ofta en gemensam nämnare. Vad gäller ”nya” målgrupper finns dock en del att hämta. Många teknikintresserade som kanske annars aldrig skulle bege sig ut i ett visst naturområde sysslar med geocaching – och upplever på så vis dessa platser!

Dyker folk upp?

Det korta svaret: ja. Det långa svaret: nja, inte alltid. Följande är ett citat ur Region Skånes årsrapport från november 2009:

Under arton månaders tid har jag lagt ut cacher längs eller i anslutning till Skåneleden samt några i Region Skånes strövområden. Det började med två stycken och har successivt utökats till 25. Två av dessa är för tillfället arkiverade, dvs inte aktiva och tillgängliga i väntan på tillsyn.

Cacherna ligger på mer eller mindre lättillgängliga platser men är nästan alla placerade så att det krävs en promenad för att finna dem. De cacher som kräver mest av vandring är av naturliga skäl inte lika välbesökta som de som ligger mera lättillgängligt.

Det här projektet har alltså utvecklats över en längre period. Gömmorna finns registrerade på geocaching.com och besöksantalet är därför relativt högt. Det totala antalet loggningar i november 2009 var enligt rapporten 1014, med i genomsnitt 40 olika personer som besökt varje enskild geocache. Hur många som lockats av projektet utan att redan vara aktiva geocachare är oklart.

”De som har kommit in har oftast redan känt till geocaching,” berättar Ulricehamns turistbyrå, där geocacher har placerats ut längs ”Kulturvägen”. Syftet där är snarare att visa upp intressanta platser än att locka till motion. Projektet har även erbjudit priser till de flitigaste skattletarna.

Antalet deltagare har dock varit relativt lågt: ett tiotal under satsningens första säsong (september 2010). Då har man däremot inte räknat antalet loggar på geocaching.com, utan enbart antalet besökare på turistbyrån som deltagit i projektet.

Men på turistbyrån är man positiv: ”Det är ju första säsongen.”

På Tjolöholms slott visas ett liknande mönster (hösten 2010):

”Så här långt har vi fått bra respons. Hittills har runt 130 personer hittat varje burk. En hel del kommer från Kungsbacka och andra städer i Sverige, men dessutom får vi besök av många turister, till exempel från Tyskland,” säger Maria Sidén. Här är det åter antalet loggningar på geocaching.com som räknats, alltså besökare som redan känt till hobbyn. Hur många som personligen frågat om geocaching är oklart.

För att dra en slutsats har det varit svårt för många att locka till sig allmänheten. Däremot har det inte varit några problem att locka till sig besökare om gömmorna även varit registrerade på geocaching.com – redan invigda geocachare letar själva upp cacherna. Och de dyker alltid upp.

Uthyrning av GPS

Är det då värt att köpa in GPS:er för uthyrning med tanke på att den största responsen kommer från redan insatta?

”Vi hyr inte ut GPS:er, men däremot finns informationen [koordinaterna] på hemsidan, www.tjoloholm.se,” säger Maria Sidén från Tjolöholms slott.

På Ulricehamns turistbyrå har man GPS:er tillgängliga, men säger samtidigt att de som kommer oftast har egna och vet hur de fungerar. Ett problem kan tänkas vara att allmänheten inte vill sätta sig in i hur de fungerar, och därför väljer att inte delta alls. Ett annat kan vara bristande marknadsföring och information.

Uthyrning av GPS kan därför anses vara en lyx. Mer marknadsföring eller kurser i GPS-användning krävs för att få människor att delta om de inte redan vet hur det fungerar. Det blir lätt dyrt och tidskrävande och är inte en nödvändighet för de flesta projekt.

Upplevelsesatsningar – att tjäna pengar på kunden

Där kommuner vill erbjuda allmänheten en aktivitet och inte har som huvudmål att tjäna pengar vill företag locka kunder. Då är det inte hälsa och motion som är viktigt, utan upplevelsen.

På Guesthouse Eleven i Arvika har man satsat på geocachingpaket. Såhär har de tänkt:

”Innan vi la ut burkarna valde vi först en lämplig promenad, med bra gömställen, men också med vacker natur. Vi har även en mountainbikerutt för de som vill cykla mitt i skogen. Vår skattjakt måste vara tillgänglig för hela familjen, så vi har gömt burkarna med olika svårighetsgrad,” säger Michel och Brenda Muys från Guesthouse Eleven.

GPS används hos Guesthouse Eleven även i teambuildningssyfte.

Gustavsviks äventyrscenter i Örebro har även de valt att sälja hela paket:

”Vi har aktiviteter som grupper och privatpersoner bokar. Men vid tillfälle
har vi även hyrt ut GPS:er,” säger Mats Andersson från Outdoor Experience, företaget bakom äventyrscentret.

Geocaching.com, egen hemsida eller både och?

Privatpersoner som geocachar hittar koordinaterna till gömmorna på http://www.geocaching.com – den officiella hemsidan för geocaching. Men i kommersiella projekt är det inte självklart att gömmorna finns registrerade där. En del arrangörer visar bara upp koordinaterna på den egna hemsidan, eller ger kunden tillgång till dem i en färdigladdad GPS som hyrs eller lånas ut.

Region Skåne är en av de arrangörer som satsat på både och. Erfarna geocachare hittar dem på geocaching.com, oinvigda får koordinaterna via arrangören.

På Guesthouse Eleven finns cacherna bara i GPS:er som hyrs ut, alltså inte alls på nätet.

”Koordinater och burkarna finns inte listade på vår hemsida och inte heller på geocaching.com. Vi erbjuder det som ett paket som man köper av oss,” säger Michel och Brenda Muys.

I Arvika har man valt att enbart informera om geocaching.com och inte ha någon egen satsning alls. Man informerar helt enkelt på kommunens hemsida om att geocaching finns som en aktivitet inom kommunen.

”Vi vill uppmärksamma besökarna om vad det finns för aktiviteter att hitta på i naturen för hela familjen,” säger Stephanie Dellmann på Arvikas turistbyrå.

Slutsats

För att summera lockar geocachingprojekt i allmänhet redan invigda geocachare, medan det ofta är svårare att få till ett bredare intresse hos andra. Där med inte sagt att geocaching inte drar till sig uppmärksamhet. Det är en växande hobby och i dag känner väldigt många redan till fenomenet. Vill man visa upp delar av en kommun fungerar det utmärkt. Vill man få fler att komma ut krävs dock mer marknadsföring och att bara lägga ut cacher är inte tillräckligt.

Här fungerar företagens modell bättre. När hela paket säljs, som inkluderar en lektion i GPS-användning, öppnas dörrarna för en helt ny publik.

Vad gäller uthyrning av GPS:er är detta en lyx. Det är något som krävs för att få ut allmänheten, och det finns turistbyråer som erbjuder det, men det är ingen nödvändighet om målet är att få geocachare att besöka just de områden som önskas. Å andra sidan kan geocachare mer och mer anses vara just ”allmänheten” i takt med att antalet utövare stiger. Här finns det generellt en tanke som tyvärr inte alltid når ut till andra till följd av bristande kunskap om hur GPS:er fungerar. Det krävs att besökaren redan är insatt eller vill sätta sig in i det.

Vill du veta mer om geocaching och turism? Besök sidan Kommersiell caching, eller mejla geobloggen@gmail.com om du har frågor eller kommentarer.

Annons