Guide till Projekt Geocaching

Projekt Geocaching uppmuntrar till spridandet av geocaching på platser där hobbyn ännu inte har fått fäste. Men hur ska man egentligen gå till väga? Denna sida ger dig tips, exempel och förslag till hur du kan hjälpa till att göra geocaching tillgängligt för alla!

Olika metoder

Huvudsyftet med projektet är helt enkelt uppmuntra till utplacerandet av nya cacher inom områden där det för tillfället är relativt tomt. Men utökandet av geocaching kan självklart även ske på andra sätt, till exempel något av följande:

  • Cachingevent på platsen i fråga
  • Artikel eller reportage i lokaltidning
  • Utplacerandet av en cachebomb
  • Mun till mun – att berätta om geocaching för vänner och bekanta

Det är dock utplacerandet av nya cacher på mindre cachetäta platser som är huvudsaken, inte att det är fler som börjar geocacha.

Lägg ut nya geocacher

Det mest självklara tipset är även saken du bör börja med: lägg ut nya cacher! Dessa bör, i Projekt GC:s anda, placeras i områden där det för tillfället inte finns så många cacher i förhållande till omgivningen eller antalet människor i närheten.

Ett exempel på detta är mindre samhällen. I många småstäder i landet finns det endast ett fåtal cacher – eller kanske rentav inga alls – och dessa är bra ställen att börja på.

I andra fall kan det vara frågan om stadsdelar i vilka det finns färre cacher än i övriga stadsdelar runt om. Det behöver alltså inte vara helt tomt för att det ska platsa för Projekt Geocaching.

Några generella tips när nya cacher läggs ut:

  • Glöm inte att länka till Projekt Geocaching i cachebeskrivningen. På så vis förklarar du hur cachen kom till, hjälper till att sprida ordet om projektet, och kan få fler att delta.
  • Variera de cacher som läggs ut. Glöm inte bort att det också finns multi- och mysterycacher, och att även vanliga traditionals kan ha helt olika utformning och svårighetsgrad.
  • Tänk på möjligheterna till underhåll! Vad händer om cachen försvinner eller blir skadad? Utöva Projekt Geocaching på platser du kan ta dig till relativt snabbt, ställen du passerar ofta t.ex. på vägen till och från jobb/skola, eller samhällen du besöker några gånger om året och känner folk i som kan hjälpa dig vid behov (släktingar, vänner).

Cachebomber

Vill man lägga ut flera cacher på en och samma gång kan man placera en så kallad ”cachebomb”. Det vill säga att man lägger ut relativt många cacher på ett begränsat område. Dessa cacher är vanligtvis del av en serie och det kan vara frågan om allt från något tiotal till flera hundra.

Större cachebomber tenderar att locka till sig folk från längre ifrån, men samtidigt kräver större bomber mer underhåll. Ett tips är att samarbeta med andra geocachare och dela upp ansvaret.

Cachebomber tjänar också på att startas i kombination med ett event, men detta är ingen nödvändighet.

Starta ett event

När du placerat ut några cacher i ett område – eller i samband med att du gör det, t.ex om det är en cachebomb som gäller – kan det vara läge för ett event. Ute på landsbygden kan man inte räkna med jättemånga deltagare, men har eventet ett bra upplägg kommer det ändå att gagna den lokala geocachingandan. Varför inte starta ett event med ett lokalt tema?

Du kan läsa mer om att starta events i GeoBloggens guide till att arrangera events.

En egen webbsida

Vill du verkligen ta steget fullt ut för ett specifikt område där du aktivt sysslar med Projekt Geocaching kan du skaffa en egen sida för just det området. Detta kan du få här hos GeoBloggen! Det är bara att höra av sig och berätta lite om ditt område och vad du har för planer.

Om allt är OK kommer du få en egen sida här på GeoBloggen kallad ”Projekt Geocaching [ditt område]”, där ”ditt område” är namnet på den stad/stadsdel/plats det är frågan om.

En sida av denna typ kan användas för att lista framtida planer, mål som redan nåtts, samt att locka till sig andra lokala geocachare – en mer lokal känsla, helt enkelt.

Ett exempel på en sådan sida är Projekt Geocaching Rimforsa.

Kontakta en lokaltidning

Ett sista steg och bra tips är att kontakta en lokaltidning. De flesta tidningar är intresserade av att skriva om geocaching, särskilt om det finns en lokal geocachare – du själv – som ställer upp på en intervju. Var inte blyg, det är bara att skicka iväg ett mejl eller slå en signal. Kontaktinformation hittar du säkert på tidningens hemsida.

Berätta kort om dig själv, vad geocaching är för något, och vad du/ni har gjort relaterat till geocaching på lokal nivå. Sedan är det upp till tidningen att visa sitt intresse eller avslå förslaget.

Projekt Geocaching Small

Förhoppningsvis har denna sida inspirerat dig att antingen börja med Projekt Geocaching eller att ta ditt eget deltagande ett steg längre. Vare sig du enbart har lagt ut en cache eller två i projektets namn eller startat ett event, blivit intervjuad av en tidning eller är intresserad av en egen sida här på GeoBloggen, får du mer än gärna höra av dig 😀

Annons