Geo-Termer

Det är lätt att gå vilse i skogen av termer och förkortningar relaterade till geocaching. Om det är något du inte vet vad det är eller betyder finns här en lista över ord som kan vara till hjälp. Saknas en term som du tycker ska stå med på listan? Tveka inte att kontakta GeoBloggen.

Ordlista

1/1 – Svårighetsgrad/terräng. Den första siffran indikerar hur svår en cache är, den andra hur pass krävande terrängen är. 1 är lättast, 5 är svårast, och siffrorna kan anges i 0,5-segment.

ALR (förkortning) – Additional Logging Requirements (sv. ytterligare krav för loggning). En del cacher kräver att man gör mer än bara hittar burken och skriver i loggboken. Det kan t.ex. vara frågan om att ta en bild på platsen. Mer avancerade krav är dock inte populära bland cachare, och extra krav av detta slag bör användas med försiktighet.

Archive (sv. arkivera) – Möjligheten finns att arkivera en existerande cache. Detta innebär att cachen helt tas bort från de officiella listorna på geocaching.com. Se även ”Temporary Disable”.

Attribute (sv. attribut) – Ikoner som visas på en cache-sida för att ge ytterligare information om cachen i fråga, t.ex. gällande framkomlighet, barnvänlighet, etc.

available-yes dogs-yes flashlight-yes stroller-yes swimming-yes

Bookmark – En funktion för betalande medlemmar som gör att man kan samla länkar till cacher under en gemensam och egendefinierad rubrik i en så kallad Bookmark List.

Bookmark List – En lista över cacher under en egendefinierad rubrik. Se ”Bookmark”.

Breeder Cache (sv. fortplantningscache) – En cache som har som krav att för att logga cachen måste man själv placera ut en ny cache. Syftet med fortplantningscacher är att öka antalet cacher i sparsamma områden, men många ser fortplantningscacher som något som leder till många cacher av dålig kvalitet. Se även ”Projekt Geocaching”.

Bug – Se ”Travel Bug”.

BYOP (förkortning) – Bring Your Own Pen/Pencil. En förkotning som kan stå på en cache-sida för att meddela andra geocachare att cachen inte innehåller någon penna.

Cache – En kortare version av ordet ”geocache”. Se även ”Geocache”.

Cachebomb – Ett flertal cacher som läggs ut samtidigt, ofta i en serie. Exempel på cachebomber i Sverige är Tjolöholmsbomben i Kungsbacka och den betydligt större GBG Cache Bomb i Göteborg.

Cacher (sv. cachare) – En person som sysslar med geocaching. Se även ”Geocachare”.

Cachesida – Den webbsida som är specifik för en viss cache. Här hittas en beskrivning av cachen, information om svårighetsgrad, koordinaterna, loggar från tidigare besökare, etc.

CITO (förkortning) – Cache In Trash Out. CITO är ett initiativ som värnar om miljön. Geocachare ägnar sig åt att städa naturområden, antingen gemensamt under event eller generellt när de vandrar i naturen. I t.ex. Göteborg hålls varje vår ett CITO-event.

DNF (förkortning) – Did Not Find. Om en geocachare inte hittar den cache han söker används ofta förkortningen DNF.

Earthcache – En cache relaterad till jordens utveckling. Earthcacher kan hittas på viktiga geologiska platser och lär ut hur jorden och marken kommit till. I t.ex. Kungsbacka finns en Earthcache, Fjärås Bräcka Earthcache.

earthcache_80

Event – Ett event är ett tillfälle då geocachare träffas under gemensamma förhållanden. Det kan vara frågan om allt från mindre event med endast ett tiotal deltagare till stora träffar med många hundra personer.

FTF (förkortning) – First To Find. Används för att indikera att en person var den första att hitta en specifik cache. Det anses ofta vara prestigefullt att vara FTF på en cache.

Geocachare – En person/personer som sysslar med geocaching.

Geocache – En burk/låda/behållare som i grunden innehåller en penna och en loggbok som geocachare skriver i.

Geocaching – Sporten att med hjälp av GPS leta efter geocacher som andra har gömt.

Geocoin – Specialdesignade mynt som har som mål att flyttas från cache till cache. Ett geocoin har även en unik kod printad på sig som gör att folk som flyttar myntet kan logga detta på geocaching.com och myntets färd kan följas online. Se även ”Travel Bug”.

geocoin

GPS (förkortning) – Global Positioning System. Satelliter arbetar i samband med en GPS-mottagare för att bestämma din exakta position på jorden.

GPSr (förkortning) – GPS Receiver (sv. GPS mottagare). Utrustning för att bestämma din exakta position. Den sak du håller i handen.

Mugglare – En term från J.K. Rowlings Harry Potter. En person som inte är medveten om geocaching och vad det är. Geocachare försöker ofta undgå mugglare, då platsen för en cache annars riskerar att avslöjas och i värsta fall förstöras.

Multi Cache – En geocache som har ett eller flera ”steg” som måste avklaras för att den slutgiltiga behållaren (cachen) ska hittas. Ofta innehåller steg ett en ledtråd till följande steg, osv.

multi_72

Mystery Cache – En geocache som innehåller ett moment där en uppgift måste lösas (t.ex. en gåta) för att koordinaterna till den slutgiltiga behållaren ska fås fram. Här är möjligheterna oändliga!

unknown_72

Pocket Query – Möjligheten att sortera bland cacher och downloada koordinaterna till upp till 500 cacher samtidigt inom ett visst område, t.ex. en specifik stad. Detta är dock endast tillgängligt för betalande medlemmar.

Puzzle Cache – Se ”Mystery Cache”.

Reviewer – En frivillig person som kollar igenom och måste godkänna nya cacher.

SWAG (förkortning) – Stuff We All Get. Slangterm för de saker geocachare ofta lämnar i geocacher. Ofta är det frågan om billiga plastsaker, men det kan även vara mer värdefulla föremål.

Temporary Disable (sv. tillfälligt avaktivera) – Att tillfälligt ”stänga av” en cache. Detta kan ägaren av en cache göra t.ex. om behållaren försvunnit, loggboken är trasig eller cachen av annan anledning behöver underhållas. Se även ”Archive”.

TFTC (förkortning) – Thanks For The Cache. Ett kort och enkelt tack-meddelande som ofta skrivs i loggboken då man hittat en cache.

TNLN (förkortning) – Took Nothing Left Nothing (sv. Tog Inget, Lämnade Inget). Skrivs för att indikera att man varken tog något ur behållaren eller lämnade något nytt.

Traditional Cache – Den vanligaste cache typen. Här finns inga krångligheter eller uppgifter som ska lösas, utan koordinaterna som läggs ut visar direkt cachens position.

traditional_72

Travel Bug (TB) – En bricka som fästs till ett föremål. Målet är ofta att föremålet ska resa från cache till cache. På brickan finns en kod som kan användas för att följa färden online. Se även ”Geocoin”.

travel-bug

Watch List – En lista över geocachare som är registrerade att få eventuella nya loggar till en specifik cache, Travel Bug eller ett Geocoin direkt via e-post, i syfte att följa dess utveckling.

Annons